مقالات علمی- تخصصی داخلی

مقالات علمی- تخصصی داخلی:
مقالات علمی تخصصی داخلی، از انواع مقالاتی هستند که در مجلات سازمانی یا مجلات وابسته به نهاد‌های خاص به چاپ می‌رسند.

این مقالات به بررسی مباحث تخصصی مربوط به یک حوزه علمی مشخص می‌پردازند و چاپ آن‌ها برای دانشگاهیان هیچ امتیازی در‌بر ندارد، چرا‌که مجلات علمی تخصصی فاقد هر‌گونه امتیاز یا مجوز علمی از ارگان‌های ذی‌ربط هستند.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp