پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی:
اجرای یک تکنیک کاربردی که مباحث آن را در دوره لیسانس گذرانده است.
تکنیکی که همه جزییات آن مشخص است و روش‌ها و اصول آن را می‌داند و نمونه‌هایی از آن در بازار کار وجود دارد؛ مانند کارسنجی
دانشجو در این پروژه کار مشخصی نمی‌کند و صرفاً یک تئوری کاربردی را که قبلاً خوانده است، به اجرا در می‌آورد.
کار دانشجو در پروژه کارشناسی ساختار پایان نامه ندارد و فقط با مشاهده، چک لیست و …، اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند.
دانشجو در پروژه کارشناسی به بررسی فرآیند موضوع می‌پردازد و اطلاعات محدود خود را در میدان عمل می‌بیند.
دانشجو در پروژه دوره کارشناسی یک مدل و چک لیست آماده می‌کند و اجرای آن را توسط دیگران مشاهده می‌کند، یعنی خود، آن‌ها را پیاده نمی‌کند.
دانشجو در این دوره نتایج مشاهده خود را بدون فرمت خاص گزارش می‌دهد.
در دوره کارشناسی حرف جدیدی ارائه نمی‌شود و مسئله‌ای مطرح نیست تا به حل آن بپردازیم.
در این دوره برای اجرا و تهیه پروژه ضوابط خاصی وجود ندارد.
پروژه کارشناسی در سطح توصیف باقی می‌ماند.
در پروژه کارشناسی کار ساده است، یعنی تکنیک و مشکل معلوم است و دانشجو مشکل را رفع می‌کند.
بهتر است در مورد کارخانه‌ها، اساتید پروژه‌هایی را به دانشجویان ارائه دهند که یک تکنیک کاربردی مشخص و راه‌حلی مشخص دارد و اکثر سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp