منابع کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

مجموعه زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .

کد ضریب ۱ : رشته آموزش زبان انگلیسی

کد ضریب ۲ : رشته زبان و ادبیات انگلیسی

کد ضریب ۳ : رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

[table “6” not found /]
تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp