مقالات پابمد یا PUBMED

مقالات پابمد یا PUBMED:

پابمد یک موتور جستجوی رایگان است که دسترسی به چندین پایگاه داده اصلی را برای جستجوی مقالات مربوط به رشته‌های پزشکی، پیرا‌پزشکی و رشته‌های مشابه فراهم می‌کند.

پابمد توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا راه‌اندازی شده است و مدلاین بزرگ‌ترین زیرمجموعه آن محسوب می‌شود.

مقالات منتشر شده در مجلات پابمد معمولاً دارای اعتبار زیادی بوده و از نظر امتیاز با مقالات JCR تامسون رویترز و Q1 اسکوپوس برابری می‌کنند.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp