مقالات علمی پژوهشی داخلی

مقالات علمی پژوهشی داخلی:
مقالات علمی پژوهشی داخلی از نظر ساختار و امتیاز تفاوت قابل توجهی با مجلات علمی پژوهشی خارجی ندارند. تنها تفاوت این مقالات با انواع اینترنشنال در زبان نوشتاری آن‌ها است که به زبان فارسی هستند.

درست است که در داخل کشور انواع مقالات علمی-پژوهشی داخلی با انواع خارجی تفاوت چندانی از نظر امتیاز ندارند، ولی برای افرادی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی یا کار در مراکز بین‌المللی هستند، مقالات علمی-پژوهشی داخلی امتیازی دربر نخواهند داشت.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp