مقالات علمی-پژوهشی خارجی یا International

مقالات علمی-پژوهشی خارجی یا International:
پایگاه‌های علمی معتبر نظیر ISI و اسکوپوس، هر ساله مجلاتی را که با استاندارد‌های تعیین شده مطابقت ندارند، از فهرست خود حذف می‌کنند.

مجلاتی که به هر دلیل موفق به کسب امتیازات لازم برای قرار گرفتن در دو پایگاه مذکور نشوند، جزو مجلات علمی-پژوهشی خارجی طبقه‌بندی می‌شوند. امتیاز مقالات اینترنشنال از امتیاز انواع مقالاتی که تاکنون ذکر کردیم، پایین‌تر است، اما به دلیل فرآیند داوری غیر‌سختگیرانه، چاپ و اکسپت مقاله در آن‌ها بسیار آسان‌تر از انواع فوق‌الذکر است.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp