مقالات علمی- ترویجی داخلی

مقالات علمی- ترویجی داخلی:
برخلاف مقالات علمی پژوهشی که به آزمایش و کشف حقایق علمی جدید می‌پردازند،انواع مقالات علمی ترویجی به مرور اطلاعات منتشرشده در یک حوزه به‌خصوص و در یک محدوده زمانی مشخص می‌پردازند.

انواع مقالات علمی ترویجی در واقع نوعی مقاله مروری هستند که نتایج و استنتاج‌ها را با‌هم ترکیب کرده و با تفسیر جدید به خواننده ارائه می‌کنند. اگر موضوع مقاله شما به مکان یا گونه‌های داخل کشور محدود نمی‌شود، بهتر است با ترجمه مقاله خود به انگلیسی، آن را در قالب مقاله نظری در مجلات خارجی به چاپ برسانید.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp