مقالات اسکوپوس یا SCOPUS

مقالات اسکوپوس یا SCOPUS:
اسکوپوس یکی از پایگاه‌های استنادی معتبر و شناخته‌ شده‌ در دنیای علم است که توسط ناشر معروف، الزویر (Elsevier) در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی گردید. این پایگاه مجلات را بر‌اساس شاخص SJR و همچنین امتیاز چارک (Quartile Score یا Q) که توسط همین پایگاه معرفی گردیده‌اند، مورد سنجش قرار می‌دهد.

تفاوت شاخص SJR با ضریب تأثیر در این است که این شاخص دقیق‌تر بوده و علاوه بر تعداد استنادات، اعتبار آن‌ها را نیز در نظر می‌گیرد.

اسکوپوس انواع مقالات علمی را در حیطه‌های مختلف از جمله علوم زیستی، فیزیک و شیمی و علوم اجتماعی را در برمی‌گیرد و مجلات چارک ۱ و ۲ آن از نظر امتیاز در سطح مجلات JCR مؤسسه بوده و مجلات چارک ۳ و ۴ آن با مجلات ISI listed تامسون رویترز برابری می‌کنند.

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp