اطلاعیه همکاری

اطلاعیه همکاری:
متقاضیان محترم، خواهشمند است جهت همکاری در زمینه امور پژوهشی از قبیل مشاوره در نگارش مقاله،
پایان نامه ارشد و رساله دکتری، چاپ کتاب و… رزومه خود را به آدرس الکترونیکی زیر ایمیل کنید:
Moshaveranzand@gmail.com

تلفن تماس : t.me/moshaveranzand
پست الکترونیکی : Moshaveranzand@gmail.com
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp